13 Mar 2023

2023.gada 28.februārī pabeigti jaunās metālapstrādes ražošanas ēkas būvniecības darbi un 2023.gada 6.martā ēka nodota ekspluatācijā.

2023.gada 28.februārī pabeigti jaunās metālapstrādes ražošanas ēkas būvniecības darbi un 2023.gada 6.martā ēka nodota ekspluatācijā.

SIA “SFM Latvia” 2020.gada 9.janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”” ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/19/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 612 568,80 EUR, no tām 45% jeb 1 175 655,96 EUR  Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma atbalsts.