30 Apr 2024

Norvēģijas grantu projekts

Šā gada 30.aprīlī noslēdzies projekts ”Jaunu produktu ieviešana ražošanā samazinot ietekmi uz vidi un veicinot dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu”, kā rezultātā metālapstrādes uzņēmums ”SFM Latvia” piesaistījis Norvēģijas finanšu instrumenta programmas līdzfinansējumu vairāk kā pusmiljona eiro apmērā, kas tika izmantots, lai modernizētu ražošanas procesu un padarītu to energoefektīvāku. Projekta partneris ir AS ”FORBERG INTERNATIONAL”.

Projekta mērķis bija energoefektīvas tehnoloģiskās līnijas izveide, ar kuras palīdzību tiks modernizēts esošais ražošanas process un efektivitāte, turklāt ražošanā tiks ieviesti jauni, videi draudzīgi un energoefektīvi ”Forberg” produkti – dažāda veida mikseri, rotējošais vakumpārklājējs, žāvēšanas sistēma, termiskās apstrādes sistēma un minerālvates dzirnavas. Jelgavas novadā strādājošais uzņēmums tādā veidā paredzējis sekmēt būtisku ražošanas produktivitātes kāpumu un konkurētspējas paaugstināšanu līdz ar modernāku, kvalitatīvāku un produktīvāku ražošanas procesu.

Finansējuma piesaiste notikusi, pateicoties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajam atklātajam konkursam ”Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”.

Projektu atbalsta Norvēģijas granti/ Supported by Norway through the Norway Grants

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: Jaunu produktu ieviešana ražošanā samazinot ietekmi uz vidi un veicinot dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu

Līguma numurs: NP-2023/12 (Projekta identifikācijas numurs AK-IES/52)

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”

Atklāts konkurss: “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”

Līdzfinansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SFM Latvia”

Projekta partneris: “FORBERG INTERNATIONAL” AS

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 1 268 000,00 EUR

Granta līdzfinansējums: 570 600,00 EUR

Projekta mērķis: energoefektīvas tehnoloģiskās līnijas izveide, ar kuras palīdzību būtiski modernizēt esošo ražošanas procesu, un efektivitāti, kā arī ražošanā ieviest jaunus, videi draudzīgus un energoefektīvus produktus – Forberg dažāda veida mikseri, Forberg rotējošais vakumpārklājējs, Forberg žāvēšanas sistēma, Forberg termiskās apstrādes sistēm, Forberg minerālvates dzirnavas.

Projekta īstenošanas vieta: Langervaldes iela 2A, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3002

Projekta īstenošanas periods: 12 mēneši (no 2023.gada 2.maija līdz 2024. gada 30.aprīlim)

Kontaktpersona: Nauris Jansons, tālr. +371 26533047, e-pasts: nauris@sfm.lv

Papildu informācija par programmu: https://eeagrants.lv/

===================

Par Norvēģijas grantiem

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.

Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs

#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana

#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni

#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības

#5 Tieslietas un iekšlietas

Šā gada 30.aprīlī noslēdzies projekts ”Jaunu produktu ieviešana ražošanā samazinot ietekmi uz vidi un veicinot dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu”, kā rezultātā metālapstrādes uzņēmums ”SFM Latvia” piesaistījis Norvēģijas finanšu instrumenta programmas līdzfinansējumu vairāk kā pusmiljona eiro apmērā, kas tika izmantots, lai modernizētu ražošanas procesu un padarītu to energoefektīvāku. Projekta partneris ir AS ”FORBERG INTERNATIONAL”.

Projekta mērķis bija energoefektīvas tehnoloģiskās līnijas izveide, ar kuras palīdzību tiks modernizēts esošais ražošanas process un efektivitāte, turklāt ražošanā tiks ieviesti jauni, videi draudzīgi un energoefektīvi ”Forberg” produkti – dažāda veida mikseri, rotējošais vakumpārklājējs, žāvēšanas sistēma, termiskās apstrādes sistēma un minerālvates dzirnavas. Jelgavas novadā strādājošais uzņēmums tādā veidā paredzējis sekmēt būtisku ražošanas produktivitātes kāpumu un konkurētspējas paaugstināšanu līdz ar modernāku, kvalitatīvāku un produktīvāku ražošanas procesu.

Finansējuma piesaiste notikusi, pateicoties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajam atklātajam konkursam ”Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”.

Projektu atbalsta Norvēģijas granti/ Supported by Norway through the Norway Grants

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: Jaunu produktu ieviešana ražošanā samazinot ietekmi uz vidi un veicinot dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu

Līguma numurs: NP-2023/12 (Projekta identifikācijas numurs AK-IES/52)

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”

Atklāts konkurss: “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”

Līdzfinansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SFM Latvia”

Projekta partneris: “FORBERG INTERNATIONAL” AS

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 1 268 000,00 EUR

Granta līdzfinansējums: 570 600,00 EUR

Projekta mērķis: energoefektīvas tehnoloģiskās līnijas izveide, ar kuras palīdzību būtiski modernizēt esošo ražošanas procesu, un efektivitāti, kā arī ražošanā ieviest jaunus, videi draudzīgus un energoefektīvus produktus – Forberg dažāda veida mikseri, Forberg rotējošais vakumpārklājējs, Forberg žāvēšanas sistēma, Forberg termiskās apstrādes sistēm, Forberg minerālvates dzirnavas.

Projekta īstenošanas vieta: Langervaldes iela 2A, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3002

Projekta īstenošanas periods: 12 mēneši (no 2023.gada 2.maija līdz 2024. gada 30.aprīlim)

Kontaktpersona: Nauris Jansons, tālr. +371 26533047, e-pasts: nauris@sfm.lv

Papildu informācija par programmu: https://eeagrants.lv/

===================

Par Norvēģijas grantiem

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.

Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs

#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana

#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni

#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības

#5 Tieslietas un iekšlietas