20 Jan 2023

Pagarināts metālapstrādes ražošanas ēkas būvniecības darbu izpildes termiņš 2021.gada 23.decembrī noslēgtā līguma ar būvuzņēmumu SIA „PK Serviss” ietvaros. Projekta īstenošanas termiņš no 2022.gada 13.decembrim pagarināts līdz 2023.gada 31.martam.

SIA “SFM Latvia” 2020.gada 9.janvārī ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”” ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/19/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 612 568,80 EUR, no tām 45% jeb 1 175 655,96 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.