15 Feb 2021

Pagarināts metālapstrādes ražotnes jaunbūves projektēšanas darbu izpildes termiņš līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Pagarināts metālapstrādes ražotnes jaunbūves projektēšanas darbu izpildes termiņš līdz 2021.gada 30.aprīlim.

SIA “SFM Latvia” 2020.gada 9.janvārī ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”” ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/19/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta attiecināmās izmaksas paredzētas 2 612 568,80 EUR, no tām 45% jeb 1 175 655,96 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim.

Publicēts: 15.02.2021.