29 Oct 2021

SFM ERAF projekta publikacija Nr.8

Projekta ietvaros noslēdzies iepirkums „Metālapstrādes ražošanas ēkas būvniecība” (id.nr. ERAF-2021/B-1). Iepirkuma procedūras ietvaros par uzvarētāju atzīts būvuzņēmums SIA „PK Serviss”.

SIA “SFM Latvia” 2020.gada 9.janvārī ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”” ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/19/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta attiecināmās izmaksas paredzētas 2 612 568,80 EUR, no tām 45% jeb 1 175 655,96 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 13.decembrim.

Publicēts: 29.10.2021.