10 Jan 2022

SFM ERAF projekta publikacija Nr.9

2021. gada 23.decembrī noslēgts līgums ar būvuzņēmumu SIA „PK Serviss” par jaunas metālapstrādes ražošanas ēkas būvniecību Langervaldes iela 2A, Cenu pag., Ozolnieku novadā.

SIA “SFM Latvia” 2020.gada 9.janvārī ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”” ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/19/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta attiecināmās izmaksas paredzētas 2 612 568,80 EUR, no tām 45% jeb 1 175 655,96 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 13.decembrim.

Publicēts: 10.01.2022.