1 Dec 2022

SFM LATVIA SIA ir noslēdzis 2016. gada 22. aprīlī līgumu Nr.SKV-L-2016/96 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.