15 Jan 2020

SIA "SFM Latvia" 2020.gada 9.janvārī ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”” ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/19/A/037 īstenošanu.

SIA “SFM Latvia” 2020.gada 9.janvārī ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”” ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/19/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir SIA “SFM Latvia” esošās saimnieciskās darbības paplašināšana, ražotnei blakus esošajā īpašumā Langervaldes ielā 2A, Cenu pagasta, Ozolnieku novadā izbūvējot jaunu metālapstrādes ražošanas ēku 4373,60 m2 platībā un veicot ražošanas vajadzībām atbilstošu teritorijas labiekārtošanu, ceļu un laukumu izbūvi 7684,00 m2 apjomā.

Jaunas ražošanas telpas un infrastruktūra nepieciešamas, lai tajās izvietotu jaunas ražošanas iekārtas un būtu iespējams nodrošināt ražošanas procesus, kurus šobrīd uzņēmums iepērk ārpakalpojumā, vai arī apgrūtinošos apstākļos un kvalitātē veic esošajās ražošanas telpās.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada beigām paredzēts veikt visus nepieciešamos projektēšanas darbus būvatļaujas saņemšanai, lai vēlākais 2021.gada 2.ceturksnī būtu iespējams uzsākt un līdz 2022.gada 4.ceturksnim pabeigt nepieciešamos būvniecības darbus.

Projekta attiecināmās izmaksas paredzētas 2 612 568,80 EUR, no tām 45% jeb 1 175 655,96 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim.

Publicēts: 15.01.2020.