2 Oct 2023

SIA “SFM Latvia” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizēta atklāta konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” ietvaros saņem Norvēģijas finanšu instrumenta programmas līdzfinansējumu 570 600,00 EUR apmērā projekta “Jaunu produktu ieviešana ražošanā samazinot ietekmi uz vidi un veicinot dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu” īstenošanai.

Projekta mērķis ir energoefektīvas tehnoloģiskās līnijas izveide, ar kuras palīdzību būtiski modernizēt esošo ražošanas procesu, un efektivitāti, kā arī ražošanā ieviest jaunus, videi draudzīgus un energoefektīvus produktus – Forberg dažāda veida mikseri, Forberg rotējošais vakumpārklājējs, Forberg žāvēšanas sistēma, Forberg termiskās apstrādes sistēma, Forberg minerālvates dzirnavas (turpmāk tekstā – Forberg produkcija). Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts būtisks uzņēmuma esošo produktu ražošanas produktivitātes kāpums un konkurētspējas paaugstināšana līdz ar modernāku, kvalitatīvāku un produktīvāku ražošanas procesu.

 

Projektu atbalsta Norvēģijas granti/ Supported by Norway through the Norway Grants

 

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: Jaunu produktu ieviešana ražošanā samazinot ietekmi uz vidi un veicinot dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu

Līguma numurs: NP-2023/12 (Projekta identifikācijas numurs AK-IES/52)

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”

Atklāts konkurss: “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”

Līdzfinansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SFM Latvia”

Projekta partneris: “FORBERG INTERNATIONAL” AS

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 1 268 000,00 EUR

Granta līdzfinansējums: 570 600,00 EUR

 

Projekta mērķis: energoefektīvas tehnoloģiskās līnijas izveide, ar kuras palīdzību būtiski modernizēt esošo ražošanas procesu, un efektivitāti, kā arī ražošanā ieviest jaunus, videi draudzīgus un energoefektīvus produktus – Forberg dažāda veida mikseri, Forberg rotējošais vakumpārklājējs, Forberg žāvēšanas sistēma, Forberg termiskās apstrādes sistēm, Forberg minerālvates dzirnavas.

Projekta īstenošanas vieta: Langervaldes iela 2A, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3002

Projekta īstenošanas periods: 12 mēneši (no 2023.gada 2.maija līdz 2024. gada 30.aprīlim)

Kontaktpersona: Nauris Jansons, tālr. +371 26533047, e-pasts: nauris@sfm.lv

Papildu informācija par programmu: https://eeagrants.lv/

____________________________________________________________________________________

Par Norvēģijas grantiem

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.

Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs

#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana

#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni

#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības

#5 Tieslietas un iekšlietas

___________________________________________________________________________________