29 Jul 2022

Turpinās metālapstrādes ražošanas ēkas būvniecības darbi 2021. gada 23.decembrī noslēgtā līguma ar būvuzņēmumu SIA „PK Serviss” ietvaros.

Veikto darbu ietvaros izbūvēti inženiertīkli, t.sk. siltumtrase, veikti metālu konstrukciju un sendviča paneļu montāžas darbi.

SIA “SFM Latvia” 2020.gada 9.janvārī ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”” ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/19/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 612 568,80 EUR, no tām 45% jeb 1 175 655,96 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2022.gada 13.decembrim, bet paredzams, ka īstenošanas termiņš tiks pagarināts līdz 2023.gada 30.aprīlim.