29 Apr 2022

Uzsākti jaunās metālapstrādes ražošanas ēkas būvniecības darbi

Uzsākti jaunās metālapstrādes ražošanas ēkas būvniecības darbi 2021. gada 23.decembrī noslēgtā līguma ar būvuzņēmumu SIA „PK Serviss” ietvaros. Pirmajos būvniecības mēnešos veikti būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi, ārējo tīklu izbūve un labiekārtošana.

 

SIA “SFM Latvia” 2020.gada 9.janvārī ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”” ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/19/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 612 568,80 EUR, no tām 45% jeb 1 175 655,96 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.

 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 13.decembrim.