15 Jul 2020

Uzsākti metālapstrādes ražotnes jaunbūves projektēšanas darbi 2020.gada 24.janvārī noslēgtā līguma ar projektēšanas biroju SIA “AI ENGINEERING” ietvaros.

Uzsākti metālapstrādes ražotnes jaunbūves projektēšanas darbi 2020.gada 24.janvārī noslēgtā līguma ar projektēšanas biroju SIA “AI ENGINEERING” ietvaros.

Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas darbus plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.janvārim.

SIA “SFM Latvia” 2020.gada 9.janvārī ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”” ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/19/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta attiecināmās izmaksas paredzētas 2 612 568,80 EUR, no tām 45% jeb 1 175 655,96 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim.

Publicēts: 15.07.2020.